Quyền riêng tư

Quyền riêng tư này quy định cách công ty Sero Intelligence thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin thu được từ người dùng (từng cá nhân, sau đây gọi là "Người dùng") của website http://sero.ai ("Website") và ứng dụng SERO Lúa ("Ứng dụng"). Quyền riêng tư này áp dụng với Website, Ứng dụng và tất cả các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi công ty SERO Intelligence.

Thông tin danh tính cá nhân Chúng tôi có thể thu thập thông tin danh tính cá nhân từ Người dùng theo nhiều cách, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: khi người dùng truy cập website, đăng ký tài khoản trên website, chụp ảnh trên Ứng dụng, trả lời khảo sát hay có liên quan tới các hoạt động, dịch vụ, tính năng hay tài nguyên khác có trên Website và Ứng dụng của chúng tôi. Người dùng có thể được yêu cầu khi cần thiết: tên, địa chỉ thư và địa điểm hiện thời. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin danh tính cá nhân từ Người dùng khi họ tự nguyện cung cấp những thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin danh tính cá nhân, trừ khi việc này ngăn cản người dùng tiếp cận một số tính năng nhất định do SERO Intelligence cung cấp.

Thông tin phân tích Chúng tôi có thể thu thập thông tin phân tích về Người dùng khi họ tương tác với Website của chúng tôi. Thông tin phân tích có thể bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, tên trình duyệt, chủng loại thiết bị và các thông tin kỹ thuật về phương tiện Người dùng sử dụng để kết nối với Website hoặc Ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc các thông tin tương tự khác.

Cookie trên trình duyệt web Website của chúng tôi có thể sử dụng "cookies" để nâng cao trải nghiệm Người dùng. Trình duyệt của Người dùng đặt cookie trên ổ cứng của họ nhằm phục vụ mục đích lưu trữ ghi chép và đôi khi là theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể chọn cài đặt trình duyệt để từ chối cookies, hoặc thông báo với bạn khi cookies đang được gửi đi. Nếu họ làm vậy, lưu ý rằng một số phần trên Website sẽ không hoạt động như bình thường.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu được Sero Lúa có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau đây:

  • Cải thiện chăm sóc khách hàng
  • Cá nhân hoá trải nghiệm người dùng
  • Cải thiện sản phẩm và dịch vụ
  • Thông báo về dịch vụ và tiếp thị

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập thông tin, lưu trữ, xử lý và bảo mật hợp lý nhằm chống lại truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc tiêu huỷ thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu của bạn được lưu trữ trên Website và Ứng dụng của chúng tôi. Việc trao đổi dữ liệu riêng tư và nhạy cảm giữa Website và Người dùng diễn ra trên giao thức bảo mật SSL, được mã hoá và bảo vệ bằng chữ ký số.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn Chúng tôi không mua bán, trao đổi, hoặc cho thuê thông tin danh tính cá nhân của Người dùng cho bên thứ ba. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu với các đối tác kinh doanh, liên doanh tin cậy và các đơn vị quảng cáo với mục đích nêu trên. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ cung cấp bởi bên thứ ba để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, Website và Ứng dụng hoặc hoạt động quản trị nhân danh chúng tôi, chẳng hạn như gửi thư báo hay khảo sát. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba với những mục đích nhất định nêu trên dựa trên sự cho phép của bạn.

Các thay đổi đối với quyền riêng tư này Công ty SERO Intelligence có quyền tuỳ ý sửa đổi quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích Người dùng kiểm tra trang này thường xuyên để được biết cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân thu được. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc thường xuyên kiểm tra quyền riêng tư này và ý thức được các thay đổi là trách nhiệm của bạn.


Chấp nhận quyền riêng tư này Với việc sử dụng Website và Ứng dụng của chúng tôi, bạn thể hiện sự chấp nhận của bạn với chính sách này. Nếu bạn không chấp nhận chính sách của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Website và Ứng dụng của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website và Ứng dụng sau bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ cấu thành sự chấp nhận những sửa đổi đó của bạn.


Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về Quyền riêng tư, thủ tục của Website và Ứng dụng, cũng như hành vi của bạn với Website và Ứng dụng, vui lòng liên hệ chúng tôi qua: hotro@sero.ai